FANDOM


Agumon t
Ag
Koromon t
124px-WarGreymon t
MetalGreymon t
urimon Is Friend Fuilmon This Partners Is Kenta Makura

Other FormsEdit

The Name Of Agurimon Is Fresh Form

KokomonEdit

Kokomon Is Agurimon Fresh Form Is appear to aqurimon Digivolve To Dark Aqurimon And Back To Kokomon

TotomonEdit

Totomon Is Agurimon Training-Form

RyudamonEdit

Champion Form

SkullRyudamonEdit

SkullRyudamon Is alternate Ultimate Form

Metal RyudamonEdit

Metal Ryudamon Is Agurimon Ultimate Form
Digi-EggBotamon Custom
184px-Greymon t

WarRyudamonEdit

Is agurimon mega form